DS Slúchadlo

DS Slúchadlo

DS Slúchadlo je zoskupenie mladých nadšených divadelníkov, ktorí začali pred niekoľkými rokmi spolu pracovať na ZUŠ J. Rosinského v Nitre pod vedením Marice Šiškovej a už druhý rok pokračujú v spolupráci s režisérom SDKS v Nitre – Šimonom Spišákom. Napriek tomu, že niektorí členovia súboru študujú, pracujú a pôsobia mimo Nitru, našli sme si spôsob ako spolu ďalej tvoriť. Poetika súboru sa stále viac posúva k alternatíve, k absurdnému zobrazovaniu sveta a príbehov v ňom. Isto i pod vplyvom Šimona Spišáka  je princíp tvorby v súbore tak slobodný, že vedome narúša všetky zaužívané formy a výrazové prostriedky, zo záľubou mieša žánre a vytvára neuchopiteľnú platformu divadelného hľadania. Stále však platí, že súbor chce tvoriť dobré, čiže v našom chápaní, umelecky kvalitné divadlo. Naším cieľom nie je ani paródia, ani popieranie významu divadla ako takého.

PREDSTAVENIA

nádvorie Gavalier

Študentská sekcia Sto rokov samoty

VIAC INFO